Het is friet!

Inderdaad, het is friet!. Daar wordt in ieder geval vanuit gegaan op deze pagina, die speciaal voor #TeamFriet in het leven is geroepen. Hieronder vind je argumenten die je misschien kunnen helpen om patatmensen te overtuigen hun mening bij te stellen..

Het kan natuurlijk niet worden uitgesloten dat je je absoluut niet kunt vinden in de bewering dat het friet is. Wellicht heb je in alle onschuld op een link geklikt die iemand je heeft gestuurd om je te overtuigen van diens standpunt. Ook dan zou je gewoon verder kunnen lezen, want misschien stel je je mening toch nog bij en ga je voortaan “friet” zeggen. En zo niet, kun je natuurlijk altijd een linkje terugsturen naar de pagina met argumenten van #TeamPatat.

Zelfs in Haarlem zeggen ze friet

Hoewel uit een onderzoek van onderzoeksbureau Coosto naar voren is gekomen dat de meerderheid van de Nederlanders “patat” zegt, wil dat natuurlijk niet zeggen dat die meerderheid het ook bij het rechte eind heeft. De bekende scheiding die wordt gevorm door de grote rivieren is in grote lijnen ook zichtbaar geworden bij het onderzoek, maar ook boven die rivieren zijn er opvallende plaatsen waar #TeamFriet een meerderheid heeft. Zie hiervoor ook onderstaande kaart (geel is voorkeur voor friet, rood voor patat en groen houdt is neutraal gebied).

Neem bijvoorbeeld Haarlem, de stad die erom bekend staat dat er het zuiverste Nederlands gesproken wordt. Als daar al een meerderheid “friet” zegt, dan moet dat dus wel de juiste benaming zijn voor de gefrituurde aardappelreepjes.

Friet zit meer verankerd in de taal dan je denkt

De Nederlandse taal heeft ook voldoende aanwijzingen dat het friet is. Je kunt immers Franse friet (klein) en Vlaamse Friet (groot) kopen. De Nederlandse maat zit ertussenin, maar het is wel heel gek om dat dan geen friet te noemen.

En ook daar waar men “patat” pleegt te zeggen, nemen ze er mayonaise of frietsaus bij. Inderdaad, frietsaus en geen patatsaus.

In de Van Dale worden zowel patat als friet omschreven als een verkorting van het Franse "patates frites". Iedereen in het zuiden van Nederland weet dat een patat gewoon een aardappel is, dus is het logischer dat men friet is gaan zeggen om een duidelijk onderscheid te hebben tussen aardappels en friet.

Friet wordt in de Van Dale dan weer wel als synoniem van patat aangemerkt, maar de redacteur die dat bedacht heeft, zal wel uit een patatstad komen.

Conclusie

Bovenstaande argumenten maken het duidelijk: het is friet! Nu is enige nuance misschien toch ook wel op zijn plaats, dus kijk ook eens op de pagina van #TeamPatat om te zien welke argumenten er zijn om toch patat te gaan zeggen.